Cilindrični prolazi cijevi od Ø14 do Ø50

Art. Br. 24.00 Cilindrični prolazi cijevi od Ø14 do Ø50