Art.br. 80.20 Držač staklene ogradeKoristi se za manje sile bočnog opterećenja gdje ne postoji opasnost od pada u dubinu.
Cijena; 400,00 kn/kom + PDV